سلامت
زندگی

پژوهشهای مختلف نشان داده است که عوامل زیادی در سلامت انسان نقش دارد. این عوامل گویای رابطه پویا و نزدیک و جداناپذیری در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان است. این چهار بعد،  به خصوص پیوند جسم و روان، پیوندی نزدیک و درهم تنیده می باشد.  پویایی و تعامل متقابل آنها به گونه ای است که هر خلل و آسیب در یک بعد موجب اثر و آسیب در ابعاد دیگر می شود. 

سلامت

 یادگیری و به کاربستن مهارت های زندگی در قدم اول بر ادراک فرد از خود و عزت نفس او اثر می گذارد. در نتیجه رفتار کارآمد فرد افزایش یافته که این امر در نهایت منجر به پیشگیری از انواع بیماری ها و بروز رفتارهای سالم اجتماعی می شود.

 • به نظر شما برای رشد ابعاد مختلف انسان، چه مهارت هایی نیاز است و چگونه می توان این مهارت ها را در جامعه ایجاد کرد؟ نقش فرد و سازمانها در گسترش این مهارت ها و ایجاد جامعه پویا چه مواردی می باشد؟
 • به نظر شما یادگیری مهارتهای زندگی، چه تاثیری بر رشد و بالفعل شدن تمام استعدادهای انسان دارد؟
 • لطفا نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید.
مهارت های زندگی

 آموزش مهارت های زندگی دررشد و پرورش ابعاد مختلف انسان تاثیر بسیار دارد و یک برنامه پیشگیرانه در زمینه پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی است. که در زیر به مهمترین کاربرد های آن اشاره می شود:

 • توانمند کردن افراد
 • ایجاد و افزایش مهارت تصمیم گیری و فرایند حل مسئله
 • ارتقاء مهارت تفکر انتقادی و خلاق
 • ایجاد توانایی انطباق با تغییرات زندگی
 • تقویت اعتماد به نفس، عزت نفس و هویت فردی
 • ارتقای مهارت های اجتماعی
 • افزایش سازگاری و تاب آوری روانی-اجتماعی
 • شکل گیری و تقویت ارزش های سالم اجتماعی
 • افزایش مسئولیت پذیری و پیشگیری از بزهکاری
 • پیشگیری از مصرف سیگار و سوء مصرف مواد
 • پیشگیری از خشونت، پرخاشگری و همسرآزاری
 • ایجاد و رشد قضاوت صحیح
 • افزایش همدلی و درک افراد مختلف و فرهنگ های متفاوت
 • پیشگیری از روابط ناسالم بین دو جنس، بی بندو باری های جنسی
 • پیشگیری از افت و کاهش عملکرد تحصیلی
 • بهبود ارتباطات بین فردی در خانواده، و تقویت نهاد خانواده
 • ارتقای سطح فرهنگ جامعه
مهارت های زندگی
Life Skills
زندگی
زندگی

سازمان جهانی بهداشت مهارت های اصلی را در سه طبقه یا گروه قرار می دهد:

۱-مهارت های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری: این مهارتها شامل نحوه جمع آوری اطلاعات، ارزیابی انها و توانایی بررسی آثار هر یک از این اطلاعات بر اعمال فرد و دیگران است. در این گروه از مهارت ها نحوه ارزیابی، تاثیر اصول و ارزش ها بر راه حل های انتخابی آموزش داده می شود.

۲-مهارت های بین فردی و ارتباطی :که این مهارتها، با ارتباط کلامی و غیر کلامی، گوش دادن فعال و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط هستند. در این طبقه مهار های مذاکره، مهارت رفتار جرأت مندانه، همدلی و مشارکت گروهی قرار می گیرند. در نتیجه، این گروه از مهارت ها به پذیرش اجتماعی کمک کرده و رفتار و روابط اجتماعی سالم را پی ریزی می کنند.

۳-مهارت های مقابله ای و مدیریت فردی: این مهارت ها در تقویت کنترل درونی بسیار موثرند و به فرد می آموزند که چگونه بر اطراف خویش اثر بگذارد. عزت نفس، خودآگاهی، مهارت های ارزشیابی خویشتن و مدیریت زمان نیز بخشی از مجموعه مهارت های مدیریت خویشتن هستند.

لازم به ذکر است که سازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارت های زندگی که در سال ۱۹۹۳ معرفی نمود، ۱۰ مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی نمود که این مهارت های ده گانه از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان مهارت های اصلی زندگی شناخته شده اند. این مهارت ها عبارتند از:

۱-مهارت تصمیم گیری

۲-مهارت حل مسئله

۳-مهارت تفکر خلاق

۴-مهارت تفکر نقاد

۵- توانایی برقراری ارتباط موثر

۶-مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی

۷-خودآگاهی

۸-همدلی

۹-مقابله با هیجان ها

۱۰-مقابله با استرس