دوستان عزیز

به تالار گفتگو خوش آمدید

در این جا، سعی می کنیم مباحث  روزمره که بیشتر افراد در طی روز با آن درگیر هستند را به بحث بگذاریم. دوستان از شما می خواهیم مباحث مورد نظر خود، برای بحث را بفرمایید تا مورد بحث گروهی قرار دهیم.

همچنین از شما می خواهیم نظرات خود را به اشتراک بگذارید و نظرات یکدیگر را با دلیل، نقد و یا تائید کنید.

در واقع هدف از این تبادل نظر این است که تراوش افکاری برای بهتر زیستن ایجاد کنیم

ساعت ۶ صبح است و زهرا از خواب بیدار می شود. خواب از چشم او می پرد. ناگهان یاد کارهایی که باید انجام بدهد می افتد. فکرهای گوناگونی نیز به ذهنش می آید ولی بدنش کسل است و حوصله بلند شدن از جایش را ندارد. شما اگر به جای او باشید چه کار انجام می دهید؟