چگونه می توانیم زندگی را بهتر کنیم؟

زندگی سالم
life

دوستان عزیز

به تالار گفتگو خوش آمدید

در این جا، سعی می کنیم مباحث  روزمره که بیشتر افراد در طی روز با آن درگیر هستند را به بحث بگذاریم. دوستان از شما می خواهیم مباحث مورد نظر خود، برای بحث را بفرمایید تا مورد بحث گروهی قرار دهیم.

همچنین از شما می خواهیم نظرات خود را به اشتراک بگذارید و نظرات یکدیگر را با دلیل، نقد و یا تائید کنید.

در واقع هدف از این تبادل نظر این است که تراوش افکاری برای بهتر زیستن ایجاد کنیم