این صفحه، صفحه شماست.

انسان موجودی پیچیده با ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی/مذهبی است. او برای کشف خود، نیاز دارد درک خود را بالا ببرد.

بالا بردن درک، رابطه ای عمیق با شناخت فرد از خود و زندگی دارد که این نیاز به مهارت و تمرین دارد.

 لطفا استعداد ها و تجارب خود را در هر یک از عرصه های هنری، فرهنگی و تربیتی و…همراه با voice تحلیلی خود، به ما ایمیل کنید تا با نام خودتان در این صفحه برای اطلاع عموم به نمایش گذاشته شود.

آدرس ایمیل: healthylifekeys.helike@gmail.com

 قوانین این صفحه: به هیچ شخص و یا ارگانی حتک حرمت صورت نگیرد.

نقاشی طاها از تهران
نقاشی طاها از تهران
نقاشی طاها از تهران
نقاشی طاها از تهران