نقش من

آدمها فکر می کنند که خوشبخت یا بدبخت آفریده شده اند، اما واقعیت این است که آدمها خوشبخت یا بدبخت می شوند با دیدگاهی که دارند و مسیری که انتخاب می کنند.

یکی سنگ را مانع و یکی همان سنگ را سکوی پرتاب می بیند.

 مسئله این است تو دنیایت را چه طوری و از چه دریچه ای می بینی.  و با چه انگیزه ای آن را شکل می دهی.

جهان ما محیط خمیری شکل است که آماده شکل گیری است و این مهارت و پشت کار ما است که بخت و اقبال ما را می سازد.

بی خود بهانه نکنید مشکل از دنیا نیست مشکل از افکار ماست.

افکارت را مثبت کن تا خدا دنیایی زیبا، بهت هدیه کند با توکل به خودش و ایمان به بزرگی و  قدرتش و تلاش و پشتکار.

که خود گفت با یادم، قلبها آرام می گیرد.

نقش من
My role in life

 نقش عنوان یا برچسبی است که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخص در زندگی تعیین می گردد.زندگی اجتماعی، نقش های مختلفی برای انسانها تعریف می کند. تحکیم روابط انسانی وزندگی اجتماعی بستگی به این دارد که ما چگونه نقش هایمان را انجام می دهیم.

هر چه انسانها وظایف خود را در حیطه شخصی و اجتماعی و بین فردی درست انجام دهند و مطابق با اصول انسانیت زندگی کنند، خودشان از آن بهرمند می شوند و از لذت زندگی جمعی بالاتری بهرمند می شوند و هماهنگی و نظم بیشتری، در زندگی اجتماعی را تجربه خواهند کرد.

نقش ها از هنگام تولد با انسان همراه هستند و حذف آن ممکن نیست. عمل به نقش با خشنودی روانی همراه است در حالی که عدم ایفای درست نقش می تواند باعث اختلاف ها، ناسازگاری ها، کشمکش ها، دشمنی ها در زندگی اجتماعی شود.

ما به عنوان انسان، در هر مرحله زندگی، چه نقشی داریم و چگونه باید آن را انجام دهیم؟

اجرای صحیح این نقش، چه تاثیری بر سلامت ما دارد؟

 لطفا نظرات خود را برای ما ایمیل بفرمایید تا برای اطلاع عموم به اشتراک بگذاریم

نقش من
نقش من
نقش من
نقش من

ایفای صحیح و موفق نقش من، در بهبود سلامت فرد و جامعه، تاثیر بسزایی دارد.

باور داشته باشیم که سختی و مشکل جزء جدایی ناپذیر زندگی است و هر انسانی در زندگی خود دچار مشکلات بزرگ و کوچک مختلفی خواهد شد.

باید مشکل را بپذیریم: به ذهن خود بسپارید که مهم ترین کار به هنگام سختی، بیماری، مشکل و گرفتاری، پذیرش مشکلات است.

مراقب هیجانهای خود باشیم: به هنگام مشکلات، بحران ها، بیماری ها و مصیبت ها، احساسات منفی فقط مشکلات را پیچیده تر می کنند.

بپذیریم که تلاش است که در این حالات انسان ها را به موفقیت می رساند.

به مثبت ترین جنبه اتفاق رخ داده فکر کنید.

بپذیرید که انسان خوبی هستید و خوب ها نیز در زندگی خود دچار مشکلات متعددی می شوند.

تا می توانید اطلاعات جدیدی از مشکل جمع کنید: در شرایط مبهم یا زمانی که به درستی موقعیت را متوجه نشده اید، دست به اقدامی نزنید. فقط جوانب را ارزیابی کنید.

قبل از هر تصمیم و برنامه ریزی از روش تفکر و تامل استفاده کنید، هیچ گاه فرصت تامل و تفکر را از خود نگیرید.

بپذیرید که خواست خداوند است که چنین اتفاقی رخ دهد، شاید معنایی مهمی برای رشد و پیشرفت شما داشته باشد.

هنگامی که ماهیت مشکل را نمی دانید، اقدام به رفتار خاصی نکنید.

بپذیرید که مشکلات و موانع طبیعی هستند.

بپذیرید که این جهان، دنیای تلاش، رنج، فعالیت و موفقیت است پس اهل برنامه ریزی، پشتکار و تلاش باشید و بر خدا توکل کنید.