اجبار

اجبار به تکرار

سوال: چکار کنیم از وسواس فکری نجات پیدا کنیم؟ بعضی می گویند چندین بار مجبورم کاری را تکرار کنم مثلا چندین بار باید دستم را بشورم. اگر این کار را نکنم احساس می کنم تمیز نشده است. با آنکه می دانم این کار درست نیست ولی احساس می کنم مجبورم که باید این کار را…

تجربه

تجربه ای از زندگی پروفسورها

نمی دانم تا کنون شنیده اید که جناب نیوتن دانشمند معروف، به قدری غرق دنیا و روابط پیچیده ی فیزیک و ریاضی بودند که امورات عادیشان را بی حواس انجام می دادند. مثلا گفته شده زمانی ایشان قصد درست کردن تخم مرغ آبپز داشتند و به جای تخم مرغ، ساعت مچی دستشان را در دیگ…

امید

امید و انگیزه در خانواده (۳)

قله مهربونی را رصد کن بگذار که دنیا بشنو صداتو باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو سلام زندگی سلام روز شما به خیر امروز هم به امید به خدا و با یک عالمه انگیزه روزمون را شروع کرده ایم می دانیم سختی های زیادی در زندگی، وجود دارد اما…