Hope and motivation

امید و انگیزه در خانواده (۲)

سلام زندگی گذشته مثل آئینه روبه روته امروز تو یه جاده رو به فرداست برس به هر چی آرزوی خوبه یاد خدا کلید هر معماست سلام زندگی صمیمیت، عشق و محبت نثار شما باشد و جمع خانوادگی شما پر از نشاط، صمیمیت و امید باشد. سوال: درادیان مختلف، برای بالا بردن انگیزه و امید چه…

motivation

امید و انگیزه در خانواده (۱)

زندگی نیست به جز نم نم باران بهار زندگی نیست به جز دیدن یار زندگی نیست به جز عشق به جز حرف محبت به کسی قله مهربونی را رصد کن بذار که دنیا بشنو صداتو باید یک حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو سلام زندگی گذشته مثل آئینه روبه روته امروز…