مهربانی

رفتار مهربانانه

به زندگی سلام کن دوستان لحظه های زندگی به یک چشمک بر هم زدن، می گذرند  و وقتی می روند، دیگر بر نمی گردند. امیدواریم لحظه های زندگی تون سرشار از خوبی و آرامش باشد این مقاله را تقدیم می کنیم به کسانی که دوستار سلامت  و دوستار حفظ سلامت شون هستند. از چشمک ستاره…