تجربه

تجربه ای از زندگی پروفسورها

نمی دانم تا کنون شنیده اید که جناب نیوتن دانشمند معروف، به قدری غرق دنیا و روابط پیچیده ی فیزیک و ریاضی بودند که امورات عادیشان را بی حواس انجام می دادند. مثلا گفته شده زمانی ایشان قصد درست کردن تخم مرغ آبپز داشتند و به جای تخم مرغ، ساعت مچی دستشان را در دیگ…