روابط انسانی کریمانه

ایجاد روابط انسانی کریمانه

یکی از راههایی که باعث می شود زندگی انسانها از آرامش عمیقی برخوردار شوند این است که به شان و جایگاه هم دیگر احترام بگذارند و جایگاه نوع انسان را جایگاه رفیعی ببینند. زیرا هر انسانی حرمت و احترام خاصی دارد. در دیدگاه معنوی و غیر مادی، احترام و شان انسان ها وابسته به جایگاه،…

رویکرد حل مسئله

رویکرد حل مسئله برای حل مشکلات زندگی داشته باشیم

حل مسئله دامنه بسیار گسترده ای دارد در واقع فرد موقعیت های فیزیکی-زیستی و اجتماعی، بین فردی و روانی مانند مشکلات خانوادگی و … را خوب بررسی می کند و رابطه بین متغیرهای موجود را پیدا می کند. هر اتفاقی که در این عالم می افتد یک سری عوامل مختلف در ایجاد و بسط و…

داشتن هدف در زندگی

یکی از کلیدهایی که به ما کمک می کند تا هدفی برای زندگی خود پیدا کنیم این است که بتوانیم جوابی برای این سوالات پیدا کنیم. به راستی از کجا آمده ام و به کجا می روم؟ خداوند از خلقت من چه هدفی داشته است؟ این سوالات فرد را بر آن می دارد تا در…

مدیریت ذهن

مهیا کردن خلوت روزانه با خود

می گویند راههای مختلفی در زندگی وجود دارد که می تواند انسان را موفق کند. این راهها را باید پیدا کرد. فقط باید نگاهمان را دقیق تر کنیم تا راه موفقیت را پیدا کنیم. شاید راه جلوی پای ما باشد ولی ما به آن بی توجه هستیم. یکی از این راهها، داشتن خلوت روزانه با…

خودکارآمدی

خودکارآمدی

  این باور که من قادر به حل این مشکل یا به پایان رساندن این کار، هستم “خودکارآمدی” نامیده می شود. خودکارآمدی مفهومی است که بندورا (۱۳۸۹) مطرح کرد و آن را نشانه ای از عزت نفس سالم و کارآمدی فرد می داند. بدیهی است که بین حل مسئله و خودکارآمدی رابطه وجود دارد، افرادی…

زندگی

سه دقیقه در قیامت (کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی)

آخرین مرحله عمل بود که یکباره همه چیز عوض شد آرام وسبک شدم درد از تمام بدنم جدا شد برای یک لحظه از نوزادی تا زمانی که وارد بیمارستان شدم برای لحظاتی همه جزئیات در مقابل من قرار گرفت . جوانی به من گفت برویم دو جوان دیگر در سمت راست وچپ من قرار گرفتند…

هدایت

آرامش (۵)

خالق من!عاشق من! از همان روز ی که مرا در این دنیای خاکی آفریدی به من فهماندی که:من به تو هدایت را می رسانم ولی به تو اختیار هم میدهم واین تویی که باید انتخاب کنی با اینکه این نعمت ها را برای تو آفریده ام ولی وقتی می‌گویم ازاین گیاه نخور حتما حکمتی در…