خوش بینی

مثبت نگری

  با نسیم خوش عشق، با صدای پر پرواز رها گشته ز بند، زندگی جاریست. وقت خوشحالی هاست. ساعتت ساعت بیداری هاست کامیابی نزدیک در است. وقت آن است که درب بگشایی، جاده ای در پیش است . از تن جاده عشق، فوران آتش، آتش نور به چشمت بارد وانگه آرام به خود می گویی…

حال خوب

حال خوب

امروز امروز امروز نشه دیروز باید کاری کنیم، زندگی بهتر بشه هر روز به زندگی سلام کن امروز واسه تو روز جدیده شروع شد روزی که پر از امیده امروز تو، فرداتو می سازه واسه فردا، تلاش تو نیاز امروز امروز امروز نشه دیروز باید کاری کنیم، زندگی بهتر بشه هر روز به نام خدایی…

خوشبختی

خوشبختی

زندگی جیره مختصری است مثل یک فنجان چای که کنارش عشق است مثل یک حپه قند. راز خوشبختی یکی از رموز خوشبختی در خانواده کسب مهارتهای زندگی است. شکرا یا ربی، شکرا شکرا یا رب هدیت قلبی، شکرا شکرا یا رب خدا را شکر می کنیم برای همه ی نعمت هایی که داریم. قدر بدانیم…