اخلاق نیکو

اخلاق مداری در زندگی

امروز می تونه برای همه ی ما یک روز خوب باشه فقط باید ما خودمان بخواهیم و برای آن تلاش کنیم. امروز می تونه آرام و پر از زیبایی باشه. ولی چکاری را ما باید انجام بدهیم؟ امروز انشاالله زندگی به کامتان است و هر جور می خواهید پیش می روید. ولی به یاد داشته…