آرامش

آرامش (۷)

خالق من ! عاشق من ! بنابر اقتضای عشق تو مرا آفریدی زیرا تو منبع عشق و محبت و رحمتی ! مانند خورشید که به همه نور می دهد چه به آنها که ارزش نور را می دانند و چه به آنها که نمی دانند . تو کمال مطلقی! پس حکمت داری و هیچ کدام…

خدا

آرامش (۶)

خالق من ! عاشق من ! من می خواهم به دست توانای تو هدایت شوم،زیرا که فقط هدایت تو هدایت حقیقی است وبقیه گمراهی و دور شدن از آرامش است زیرا که فقط تو دانا و علیم به جزئیات وجود منی ، تو خالق منی و تویی که منبع عشق و زیبایی و آرامش هستی…

هدایت

آرامش (۵)

خالق من!عاشق من! از همان روز ی که مرا در این دنیای خاکی آفریدی به من فهماندی که:من به تو هدایت را می رسانم ولی به تو اختیار هم میدهم واین تویی که باید انتخاب کنی با اینکه این نعمت ها را برای تو آفریده ام ولی وقتی می‌گویم ازاین گیاه نخور حتما حکمتی در…

خدای خوبم

آرامش (۴)

خالق من !عاشق من! تا اکنون هر چه که نگاه میکنم ! می بینم تو مرا به این دنیا آوردی و همه ی نیازهای مادی مرا برطرف کردی ،اگر تشنه بودم آب برایم در این دنیا حاضر بود اگر گرسنه بودم این همه نعمتهای مختلف و خوشمزه قرار دادی اگر نیاز به عشق مادی داشتم…

خدا

آرامش (۳)

خدای من آن نسخه کجاست؟ چرا من از آن دور بوده ام ؟ به خودم بر می گردم ، باید از خودم شروع کنم ، باید در درون خودم بیشتر جستجو کنم،هر چه هست باید از درون خودم شروع بشود و آن را دنبال کنم تا گم شده ام را بیابم. وقتی به تفکر می…

آرامش

آرامش

خوشحالیم که امروز با شما و در کنار شما به دنبال کلیدهای زندگی سالم هستیم. زندگی سالم و شاد حق و سهم همه ی ما است.دربهای این زندگی به روی همه باز است. اگر به دنبالش نرویم تقصیر خودمان است. این راهها را باید پیدا کرد. فقط باید نگاهمان را دقیق تر کنیم تا راههای…