زندگی سرشار از طراوت

برنامه ریزی برای زندگی سالم

            خوشحالیم که امروز با شما و در کنار شما به دنبال کلیدهای زندگی سالم هستیم. زندگی سالم و شاد حق و سهم همه ما در زندگی است.دربهای این زندگی به روی همه باز است. اگر به دنبالش نرویم تقصیر خودمان است. این راهها را باید پیدا کرد. فقط باید نگاهمان را دقیق تر کنیم…

ابعاد سلامت

سلامت

ابعاد سلامت انسان ابعاد گوناگون دارد در نتیجه برخورداری از سلامت کامل، بسیار بحث گسترده ای است که شامل سلامت جسمی، روحی، روانی، معنوی، اجتماعی می شود. مهارت های فردی و اجتماعی در برخورد با رویدادهای روزمره در حفظ سلامت ما  تاثیربسزایی دارد.